Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,21 1,22
BGW 19.500 0 (0) 34,11 1,90
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 14,48 0,87
BPW 14.900 0 (0) 12,79 1,35
BTW 0 -32.000 (-100,00) 8,47 1,35
BWA 12.400 0 (0) 16,63 0,97
BWE 44.200 -10 (-0,22) 11,35 2,17
BWS 34.400 0 (0) 14,08 3,24
CLW 30.000 0 (0) 14,01 1,73
CMW 14.700 0 (0) 22,08 1,36
CTW 26.100 +3.400 (+14,98) 18,52 1,52
DBW 10.000 0 (0) 224,58 0,84
GDW 0 -30.400 (-100,00) 17,98 1,80
NBW 20.300 -2.200 (-9,78) 12,46 1,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng 75,94%
Nguyễn Thị Diễm Loan 1,29%
Nguyễn Hữu Kiên 0,44%
Võ Thành Y 0,40%
Trần Thị Đoàn Sinh 0,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm