Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.835 +35 (+0,40) 17,75 0,83
ABW 10.787 -213 (-1,94) 14,52 0,81
AGR 22.500 -35 (-1,53) 35,16 1,92
APG 13.950 -25 (-1,76) 20,97 1,23
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 11.942 +42 (+0,35) 8,81 0,96
BSI 60.200 -60 (-0,98) 27,21 2,53
BVS 47.399 -501 (-1,05) 15,24 1,42
CSI 35.561 -39 (-0,11) -45,08 3,39
CTS 45.200 -55 (-1,20) 24,34 3,13
DSC 27.171 +1.171 (+4,50) 29,03 2,44
EVS 8.155 -45 (-0,55) 15,15 0,68
FTS 47.500 -60 (-1,24) 26,81 3,80
HAC 14.631 +331 (+2,31) 11,03 1,55
HBS 9.432 +732 (+8,41) 16,67 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bảo Việt 59,92%
Société Générale 3,39%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 3,39%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 2,98%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 11/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 05/12/2023

Xem thêm