Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 18.124 +424 (+2,40) 9,26 1,16
BAB 28.683 -317 (-1,09) 34,71 2,44
BVB 14.927 -173 (-1,15) 34,06 1,25
KLB 25.930 +2.730 (+11,77) 65,67 2,12
LPB 18.850 +70 (+3,85) 10,88 1,42
MBB 31.650 +30 (+0,95) 10,61 1,77
MSB 23.300 +125 (+5,66) 13,65 1,60
NAB 18.059 +1.059 (+6,23) 10,51 1,25
NVB 18.278 +378 (+2,11) 6.142,33 1,75
OCB 24.750 +5 (+0,20) 8,22 1,56
PGB 16.213 -187 (-1,14) 28,69 1,24
SGB 14.340 +140 (+0,99) 45,51 1,22
SHB 25.285 -15 (-0,06) 16,37 1,85
STB 23.450 +75 (+3,30) 15,77 1,46
TCB 42.150 +55 (+1,32) 11,97 1,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Đô thị mới Sài Gòn 12,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 02/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 28/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 28/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 20/08/2020

Xem thêm