Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.344 -156 (-1,84) 15,16 0,65
ACB 21.600 -30 (-1,36) 4,79 1,33
BAB 13.516 -184 (-1,34) 12,34 1,09
BID 41.550 -240 (-5,46) 10,32 1,84
BVB 10.231 -169 (-1,63) 40,28 0,88
CTG 29.100 -85 (-2,83) 7,94 1,18
EIB 16.750 -95 (-5,36) 11,45 1,36
HDB 17.100 0 (0) 6,18 1,22
KLB 12.273 -127 (-1,02) 7,55 0,80
LPB 13.150 -50 (-3,66) 7,73 1,10
MBB 18.050 -55 (-2,95) 5,16 1,09
MSB 13.500 -50 (-3,57) 5,59 0,91
NAB 13.834 -366 (-2,58) 7,15 1,06
NVB 12.059 -841 (-6,52) -998,39 1,14
OCB 13.000 -65 (-4,76) 6,41 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Đô thị mới Sài Gòn 3,63%
Trần Thị Đăng Ngọc 1,05%
Nguyễn Trần Thanh Trúc 0,76%
Nguyễn Hữu Thịnh 0,04%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 09/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 05/04/2023

Xem thêm