Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 29.150 -10 (-0,34) 11,34 1,04
CEN 5.755 +55 (+0,96) 88.888,64 0,57
CMV 9.890 +14 (+1,43) 9,69 0,71
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,05 0
HTM 13.700 0 (0) -103,83 1,34
HTT 1.186 +86 (+7,82) -1,88 0,17
KGM 6.800 +600 (+9,68) 27,82 0,66
LBC 11.600 0 (0) 3,17 0,42
PIT 4.770 +6 (+1,27) 49,91 0,57
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 11.100 +1.000 (+9,90) 8,99 0,74
TOP 1.300 +100 (+8,33) -42,24 0,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Mtv 41,39%
Nguyễn Hồng Đức 2,30%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 1,18%
CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) 1,12%
Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 15/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 29/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm