Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CEN 10.895 +95 (+0,88) 27,75 1,07
CGL 32.000 0 (0) 8,60 0,86
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 6.600 0 (0) -1,86 0
HTM 17.070 +2.170 (+14,56) -350,98 1,65
HTT 1.500 0 (0) -6,87 0,20
KGM 11.500 0 (0) 24,35 1,07
LBC 16.500 0 (0) 5,22 0,65
PNG 12.800 0 (0) 14,41 1,78
THS 0 -18.400 (-100,00) 13,28 1,34
TOP 1.500 0 (0) -48,73 0,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 41,39%
Nguyễn Hồng Đức 2,30%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 1,18%
CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) 1,12%
Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 04/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 09/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 19/08/2020

Xem thêm