Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.550 -10 (-0,68) 21,32 1,19
ACE 36.871 -129 (-0,35) 7,58 1,58
ADP 28.950 +5 (+0,17) 9,23 2,15
BDT 10.463 -537 (-4,88) 14,22 0,74
BHC 1.600 0 (0) 15,59 0
BMP 105.800 -120 (-1,12) 9,22 3,04
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.000 0 (0) 15,86 0,52
BTN 2.797 +97 (+3,59) -1,47 0,53
C32 17.500 -5 (-0,28) -87,17 0,50
CCM 45.000 0 (0) 4,13 0,59
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 4.444 +144 (+3,35) 48,30 0,50
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 22.038 -62 (-0,28) 7,07 1,35
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Ngọc Linh 8,05%
Nguyễn Đức Thắng 4,70%
Hoàng Xuân Nam 4,06%
Trần Thị Kim Chi 4,01%
LÊ THANH KỲ 3,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 16/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/04/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 08/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020

Xem thêm