Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BST 0 -18.600 (-100,00) 9,81 1,33
DAD 20.200 -200 (-0,98) 7,12 0,96
DAE 13.245 -1.355 (-9,28) 10,84 0,66
DST 3.965 +65 (+1,67) -123,76 0,32
EBS 0 -12.500 (-100,00) 9,01 0,89
ECI 0 -24.500 (-100,00) -14,09 1,15
EID 20.496 -4 (-0,02) 3,98 0,75
EPH 12.916 +16 (+0,12) 6,27 0,95
FHS 25.400 0 (0) 7,66 1,77
HEV 0 -30.000 (-100,00) -24,96 2,23
HTP 22.050 -450 (-2,00) 783,45 0,88
IBD 9.700 0 (0) 22,90 0,91
IHK 16.000 0 (0) -7,43 1,57
IN4 97.500 0 (0) 16,02 2,47
LBE 0 -13.300 (-100,00) 16,32 1,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 40,00%
Trần Văn Hiển 10,03%
Nguyễn Lệ Thủy 4,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023

Xem thêm