Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSR 20.954 -846 (-3,88) 13,13 1,26
OIL 10.967 -433 (-3,80) 35,03 0,98
PLX 39.150 -65 (-1,63) 18,43 1,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.170,08%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 6,73%
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 1,71%
KITMC Worldwide Vietnam Fund II 0,19%
KITMC Worldwide Vietnam Fund II 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 09/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 26/10/2022

Xem thêm