Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCOM | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BSR 22.644 +244 (+1,09) 8,75 1,21
OIL 10.777 -223 (-2,03) 20,06 0,95
PLX 41.000 +70 (+1,73) 15,95 1,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 1.170,08%
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 6,73%
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 1,71%
KITMC Worldwide Vietnam Fund II 0,19%
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023

Xem thêm