Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.392 -8 (-0,10) 16,86 0,79
ABW 10.115 +15 (+0,15) 13,61 0,76
AGR 20.550 -30 (-1,43) 32,11 1,75
APG 12.800 -20 (-1,53) 19,43 1,13
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.237 +37 (+0,36) 8,31 0,90
BSI 56.300 -50 (-0,88) 25,45 2,37
BVS 44.912 +412 (+0,93) 14,66 1,37
CSI 33.041 -359 (-1,07) -41,89 3,15
CTS 42.700 +5 (+0,11) 22,99 2,96
DSC 25.458 -542 (-2,08) 27,20 2,28
EVS 7.667 -33 (-0,43) 14,40 0,65
FTS 44.400 -60 (-1,33) 25,07 3,55
HAC 14.588 +588 (+4,20) 11,00 1,55
HBS 9.675 +275 (+2,93) 16,85 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 51,97%
Công ty TNHH Chứng Khoán Hana 35,01%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV 1,23%
Lê Phương Lan 0,02%
Ngô Thị Phong Lan 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 28/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/12/2023

Xem thêm