Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (HNX | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 22.000 +90 (+4,26) 26,54 1,93
AST 52.900 0 (0) -19,26 5,53
BSC 0 -24.400 (-100,00) 434,42 2,04
COM 40.500 0 (0) 14,23 1,26
DGW 105.000 +500 (+5,00) 14,05 5,20
FRT 87.700 +470 (+5,66) 60,63 5,15
MWG 132.500 +100 (+0,76) 19,22 4,63
PET 35.100 +10 (+0,28) 16,26 1,70
PSD 32.588 +288 (+0,89) 7,19 2,43
PSH 20.950 -100 (-4,55) 8,34 1,47
SAS 27.975 +475 (+1,73) 67,20 2,63
SBV 16.250 0 (0) 7,72 0,89
TV6 11.500 -900 (-7,26) 20,55 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 47,11%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 46,32%
Thái Tấn Dũng 9,94%
Công ty TNHH Đầu tư & TM Thiên Hải 4,88%
Bùi Minh Tuấn 4,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 08/11/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 08/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2021 08/11/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/03/2021

Xem thêm