Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.000 -45 (-3,93) 11,37 0,69
BRC 14.400 -10 (-0,68) 9,15 0,91
BRR 18.800 0 (0) 15,72 1,48
DAG 2.640 -7 (-2,58) -0,80 0,46
DPR 41.400 +40 (+0,97) 17,61 1,15
DRG 8.828 +428 (+5,10) 72,76 0,80
DRI 13.835 +135 (+0,99) 12,62 1,92
DTT 20.900 0 (0) 16,90 1,28
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 34.250 +85 (+2,54) 54,56 2,45
HCD 10.000 -25 (-2,43) 6,37 0,79
HII 5.860 -14 (-2,33) 6,31 0,43
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 48.450 0 (0) 86,73 2,65
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 97,47%
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0,01%
Phạm Văn Chánh 0,01%
NGUYỄN TRỌNG CẢNH 0,01%
Mai Khánh 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 23/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 13/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm