Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 21.675 +275 (+1,29) 17,53 1,80
DRG 7.132 +32 (+0,45) 37,72 0,63
DRI 8.710 -90 (-1,02) 11,86 1,09
GER 8.900 0 (0) 4,94 0,69
HII 5.710 +16 (+2,88) -9,97 0,46
HNP 20.900 0 (0) 13,50 0,79
HRC 52.000 -280 (-5,10) 163,39 2,86
IRC 8.200 0 (0) 14,41 0,78
LNC 10.000 0 (0) 91,55 0,98
NHH 16.100 +5 (+0,31) 10,11 0,88
NNG 14.939 -1.961 (-11,60) 44,65 0,98
NSG 13.000 0 (0) 40,07 1,19
PCH 4.987 +187 (+3,90) 8,91 0,43
PGN 8.964 -36 (-0,40) 6,34 0,75
PHR 47.500 0 (0) 7,88 1,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 48,85%
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 19,86%
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên 18,67%
Phạm Đình Nhật Cường 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 13/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 20/09/2022

Xem thêm