Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 20.900 0 (0) 16,08 1,74
DRG 7.500 0 (0) 32,28 0,67
DRI 7.261 -39 (-0,53) 6,58 0,93
GER 9.200 0 (0) 5,11 0,72
HCD 6.510 -5 (-0,76) 5,08 0,49
HII 4.050 -2 (-0,49) -5,30 0,34
HNP 21.100 0 (0) 13,63 0,80
HRC 56.000 +330 (+6,26) 166,65 3,09
IRC 8.200 0 (0) 17,07 0,78
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 13.550 0 (0) 7,59 0,76
NNG 22.000 +1.500 (+7,32) 111,56 1,48
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PCH 5.200 -500 (-8,77) 7,51 0,44
PGN 7.604 -196 (-2,51) 5,05 0,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 48,85%
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 19,86%
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên 18,67%
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ 0,13%
Huỳnh Ngọc Sơn 0,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 13/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 20/09/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 07/07/2022

Xem thêm