Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 8.667 +167 (+1,96) 21,79 0,71
BHK 19.000 0 (0) 19,01 1,52
BHN 38.400 -10 (-0,25) 27,92 1,68
BHP 6.000 -900 (-13,04) 20,18 0,35
BQB 3.500 0 (0) -5,27 0,83
BSD 16.000 0 (0) 15,39 0,71
BSH 21.500 0 (0) 9,27 1,25
BSL 10.200 0 (0) 16,84 0,91
BSP 10.700 -200 (-1,83) 22,15 0,69
BSQ 19.830 +30 (+0,15) 9,54 1,04
BTB 5.550 -150 (-2,63) 43,28 0,37
HAD 0 -15.400 (-100,00) 11,87 0,84
HAT 0 -42.500 (-100,00) 5,49 1,91
SAB 56.000 -30 (-0,53) 17,32 2,71
SMB 38.500 +10 (+0,26) 7,45 1,85
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 62,05%
TRẦN THANH HÙNG 5,52%
Nguyễn Minh Tuấn 1,89%
Nguyễn Thanh Lộc 0,87%
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY -TVHĐQT 0,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023

Xem thêm