Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 +2.300 (+14,84) 8,91 1,15
BGW 18.000 0 (0) 34,37 1,76
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 11,57 0,87
BPW 29.000 0 (0) 24,90 2,63
BTW 0 -32.200 (-100,00) 8,52 1,35
BWA 11.700 0 (0) 15,69 0,92
BWE 47.700 -80 (-1,64) 13,74 2,35
BWS 35.075 -25 (-0,07) 14,35 3,30
CLW 32.000 0 (0) 18,64 1,95
CMW 15.100 0 (0) 46,33 1,45
CTW 15.100 0 (0) 10,14 0,88
DBW 10.000 0 (0) 222,38 0,84
GDW 0 -27.300 (-100,00) 16,14 1,62
NBW 0 -23.400 (-100,00) 15,13 1,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh 49,06%
Công ty TNHH Long Phương 35,06%
Trần Công Hưng 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 28/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021

Xem thêm