Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.200 -40 (-2,73) 20,66 1,15
ACE 36.620 -80 (-0,22) 7,51 1,57
ADP 28.950 0 (0) 9,25 2,15
BDT 10.358 +58 (+0,56) 13,38 0,70
BHC 1.600 0 (0) 15,96 0
BMP 109.800 +130 (+1,19) 9,46 3,12
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.000 0 (0) 15,86 0,52
BTN 2.700 0 (0) -1,46 0,52
C32 17.300 +20 (+1,16) -85,93 0,49
CCM 45.000 0 (0) 4,13 0,59
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 4.082 +482 (+13,39) 46,00 0,48
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 23.028 +28 (+0,12) 7,36 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
The Nawaplastic Industries (Saraburi) Company Limited 54,99%
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 11,02%
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 4,96%
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 2,70%
Lê Quang Doanh 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 25/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023

Xem thêm