Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 715 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 8.800 0 (0) 4.765,07 0,49
ALV 4.134 +134 (+3,35) 5,16 0,31
ATB 798 +98 (+14,00) -0,14 0,29
B82 600 +100 (+20,00) 5,80 0,06
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 5.139 -261 (-4,83) -4,46 1,45
C12 4.000 0 (0) 5,65 0,25
C4G 13.493 +193 (+1,45) 18,78 1,24
C69 6.186 -214 (-3,34) 15,59 0,50
C92 3.304 +204 (+6,58) 446,21 0,28
CC1 11.197 +297 (+2,72) 18,32 0,90
CMS 7.194 +594 (+9,00) 82,70 0,56
CSC 35.258 -342 (-0,96) 4,68 1,34
CTX 0 -7.600 (-100,00) 91,72 0,61
CX8 0 -5.600 (-100,00) 19,81 0,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV 74,97%
Lê Hoàng Vũ 1,61%
Tổng Công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm