Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALV 6.800 0 (0) 11,88 0,61
ATG 3.000 0 (0) -3,77 0,36
BKC 0 -8.100 (-100,00) -1,97 0,93
BMC 22.600 -75 (-3,10) 18,16 1,33
BMJ 31.900 -300 (-0,93) 45,26 1,93
CMI 2.900 0 (0) -3,25 0
DHM 10.500 -75 (-6,66) -16,98 1,24
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 8.426 -1.074 (-11,31) 33,12 1,01
KHB 6.790 -910 (-11,82) -726,37 1,38
KHD 10.458 -242 (-2,26) 5,54 0,79
KSB 41.150 -305 (-6,90) 10,47 1,76
KSH 5.000 0 (0) -5,49 0,60
KSQ 0 -7.100 (-100,00) 379,53 0,59
KSV 48.600 +1.400 (+2,97) 15,45 3,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 14,93%
Trương Hữu Quyến 2,08%
Nguyễn Thị Kim Thanh 1,61%
Công ty Chứng khoán Đệ Nhất 1,21%
Nguyễn Minh Hoàng 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/05/2016

Xem thêm