Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 509 +9 (+1,80) 216,56 0,08
AMC 0 -17.100 (-100,00) 9,36 0,98
ATG 2.406 -94 (-3,76) -0,36 182,43
BKC 7.100 +100 (+1,43) -52,51 0,46
BMC 15.000 -30 (-1,96) 9,12 0,86
BMJ 10.600 0 (0) 22,45 1,01
DHM 7.690 -4 (-0,51) -134,04 0,68
HGM 47.000 +1.000 (+2,17) 9,40 2,74
HPM 12.000 -500 (-4,00) 2,14 1,20
KCB 7.500 +400 (+5,63) 5,44 0,63
KHD 6.900 0 (0) -9,34 0,56
KSB 26.200 -75 (-2,78) 21,90 1,01
KSH 571 -29 (-4,83) -0,63 0,06
KSQ 2.006 +6 (+0,30) -0,98 0,23
KSV 31.901 +1.401 (+4,59) -48,29 2,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Kim Thanh 24,23%
Đào Quang Linh 5,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 4,27%
Trương Hữu Quyến 0,60%
Nguyễn Minh Hoàng 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/06/2023

Xem thêm