Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HOSE | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 25.559 +359 (+1,42) 0 1,14
AIC 12.075 +75 (+0,63) 0 1,09
BIC 32.900 -65 (-1,93) 570,47 1,34
BLI 10.968 +68 (+0,62) 0 0,76
BMI 26.000 -15 (-0,57) 0 1,16
MIG 20.700 +40 (+1,97) 0 1,66
PGI 24.500 0 (0) 0 1,49
PTI 31.912 +112 (+0,35) -973.256,59 1,23
PVI 53.826 -1.074 (-1,96) 266,21 1,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 50,70%
Axa Sa - Pháp 16,65%
Công ty TNHH Firstland 5,65%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3,44%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 3,44%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023

Xem thêm