Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.600 -3 (-0,64) -36,67 0,48
BMF 9.884 -216 (-2,14) 28,75 0,93
CCI 21.600 0 (0) 10,31 1,52
CNG 33.050 -195 (-5,57) 14,29 1,92
DDG 3.610 -90 (-2,43) -1,20 0,37
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 11.000 0 (0) 34,27 0,60
GAS 78.000 -30 (-0,38) 16,64 2,64
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 7.500 +900 (+13,64) 21,95 0,95
HTC 0 -21.800 (-100,00) 7,82 1,15
MTG 9.000 0 (0) 53,81 0,82
PCG 5.700 -200 (-3,39) -30,88 0,67
PEG 7.600 0 (0) -101,78 2,76
PGC 14.650 -15 (-1,01) 9,42 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Bến Xe Quảng Ninh 35,10%
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai 8,27%
Nguyễn Văn Chi 5,83%
Hoàng Thị Thanh Hằng 5,83%
Lưu Công Quang 2,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 11/03/2021

Xem thêm