Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BMD 14.300 0 (0) 6,52 1,05
BRS 24.800 0 (0) 7,61 1,75
BTU 16.000 0 (0) 6,75 1,00
CDH 2.900 0 (0) 1,48 0,15
DNE 9.500 0 (0) 9,59 0,72
DTB 11.500 0 (0) 6,97 0,91
DUS 13.000 0 (0) -29,92 1,11
HEP 13.240 +240 (+1,85) 6,37 0,14
MBN 7.900 0 (0) 34,09 0,32
MDA 9.000 0 (0) 4,93 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận 52,97%
Phan Thị Na 13,37%
Võ Thị Thanh Sương 0%
Nguyễn Gia Phước Toại 0%
Nhâm Anh Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/04/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 12/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021

Xem thêm