Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 0 -3.300 (-100,00) 1.404,04 0,46
ALV 7.700 0 (0) 13,46 0,69
AMC 25.200 0 (0) 9,48 1,47
ATG 3.400 0 (0) -4,27 0,41
BKC 8.000 -300 (-3,61) -2,21 1,04
BMC 27.100 -25 (-0,91) 22,07 1,62
BMJ 20.700 0 (0) 26,44 1,25
CMI 3.700 0 (0) -4,13 0
DHM 12.100 -60 (-4,72) -19,69 1,43
HGM 0 -36.500 (-100,00) 7,26 2,88
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,70
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 10.837 -263 (-2,37) 43,75 1,33
KHB 7.667 -233 (-2,95) -844,47 1,60
KHD 12.200 -100 (-0,81) 6,51 0,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 25,00%
Văn phòng Thành ủy Bình Định 22,51%
Đoàn Thị Thu Thủy 4,78%
America Limited Liability Company 2,86%
Trịnh Thị Xuân 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 19/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021

Xem thêm