Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 1.204 -196 (-14,00) 512,26 0,17
AMC 0 -23.500 (-100,00) 9,20 1,40
ATG 3.446 -554 (-13,85) -4,33 0,49
BKC 7.880 -720 (-8,37) 2,49 0,66
BMJ 18.100 +1.600 (+9,70) 63,94 1,73
CMI 2.600 0 (0) 1,58 0
HGM 0 -46.800 (-100,00) 6,71 2,90
HPM 24.500 0 (0) 372,60 2,84
KCB 5.603 -697 (-11,06) 2,41 0,53
KHD 7.900 0 (0) 613,98 0,60
KSH 1.208 -92 (-7,08) -1,33 0,14
KSQ 3.076 -24 (-0,77) 24,78 0,29
KSV 36.300 +2.200 (+6,45) 11,00 2,29
LCM 4.011 -489 (-10,87) -91,75 0,43
MIM 0 -6.100 (-100,00) 15,48 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 25,00%
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định 22,33%
Đoàn Thị Thu Thủy 4,78%
America Limited Liability Company 2,86%
Trịnh Thị Xuân 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 19/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 25/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 18/01/2022

Xem thêm