Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 4.172 +172 (+4,30) 1.786,97 0,58
ALV 3.500 0 (0) 6,12 0,31
AMC 0 -23.000 (-100,00) 7,46 1,39
ATG 2.700 0 (0) -3,39 0,32
BKC 8.659 +59 (+0,69) -2,87 1,03
BMC 26.200 -80 (-2,96) 20,43 1,55
BMJ 14.300 0 (0) 16,37 0,86
CMI 2.100 0 (0) -2,40 0
DHM 13.400 +85 (+6,77) -8,56 1,51
HGM 0 -34.000 (-100,00) 14,92 2,69
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,73
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 14.086 +886 (+6,71) 55,36 1,68
KHB 6.330 -70 (-1,09) -677,16 1,28
KHD 12.291 +591 (+5,05) 6,51 0,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 25,00%
Văn phòng Thành ủy Bình Định 22,51%
Đoàn Thị Thu Thủy 4,78%
America Limited Liability Company 2,86%
Trịnh Thị Xuân 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 19/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 19/10/2020

Xem thêm