Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,60 0,49
ANT 10.900 +500 (+4,81) 2,93 0,67
APF 59.541 +41 (+0,07) 4,89 1,52
BBC 55.600 -20 (-0,35) 17,00 0,77
BCF 0 -29.900 (-100,00) 14,85 2,62
BLT 34.000 0 (0) 13,68 1,15
BMV 44.800 0 (0) 345,23 4,40
C22 14.300 0 (0) 6,09 0,71
CAN 0 -67.000 (-100,00) 28,22 2,35
CBS 34.635 +235 (+0,68) 3,67 0,75
CLX 14.672 +372 (+2,60) 7,19 0,79
CMF 166.000 -23.000 (-12,17) 6,07 1,62
CMM 6.410 +210 (+3,39) 7,35 0,60
CMN 46.200 0 (0) 10,50 1,48
HHC 0 -130.000 (-100,00) 42,11 3,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Việt Hà 51,00%
Lê Thị Phương Ngọc 0,91%
Vương Hoàng Long 0,34%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 27/03/2020

Xem thêm