Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 14.700 0 (0) 1.163,73 1,41
BBT 22.364 -36 (-0,16) 6,83 1,77
BKG 10.150 -70 (-6,45) 14,06 0,82
BVN 14.300 0 (0) -17,98 1,42
CET 0 -8.800 (-100,00) 29,70 0,73
LIX 50.700 -30 (-0,58) 9,41 2,39
NET 0 -54.800 (-100,00) 10,75 2,64
PNJ 92.900 -60 (-0,64) 21,11 3,82
XPH 10.995 +1.195 (+12,19) 3.400,36 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021

Xem thêm