Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 3.400 0 (0) 1.404,04 0,46
ALV 7.700 +1.000 (+14,93) 13,46 0,69
AMC 0 -25.200 (-100,00) 9,48 1,47
ATG 3.401 +1 (+0,03) -4,27 0,41
BKC 8.291 -109 (-1,30) -2,21 1,04
BMC 27.350 -150 (-5,19) 22,07 1,62
BMJ 20.700 0 (0) 26,44 1,25
CMI 3.683 +383 (+11,61) -4,13 0
DHM 12.700 -15 (-1,16) -19,69 1,43
HGM 0 -36.500 (-100,00) 7,26 2,88
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,70
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 11.133 -467 (-4,03) 43,75 1,33
KHB 7.894 -6 (-0,08) -844,47 1,60
KHD 12.291 -109 (-0,88) 6,51 0,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã 25,56%
Công ty TNHH Dịch vụ ANB 17,58%
Công ty TNHH Dịch vụ ANB 17,41%
Mai Văn Bản 7,36%
Đặng Thanh Vân 5,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 15/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 27/01/2021

Xem thêm