Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.818 -82 (-1,04) 15,43 0,61
BAB 12.762 -38 (-0,30) 14,54 1,04
BVB 10.631 +31 (+0,29) 65,73 0,91
EIB 19.050 +15 (+0,79) 18,85 1,54
HDB 18.700 +10 (+0,53) 6,41 1,26
KLB 11.544 +44 (+0,38) 6,47 0,73
LPB 16.000 +25 (+1,58) 9,58 1,33
MBB 18.250 +15 (+0,82) 4,24 1,03
MSB 13.000 0 (0) 5,28 0,85
NAB 14.307 +7 (+0,05) 7,90 1,06
NVB 10.917 +117 (+1,08) -119,05 1,13
OCB 14.100 +10 (+0,71) 6,41 1,02
PGB 25.025 +25 (+0,10) 20,29 1,54
SGB 12.876 +76 (+0,59) 19,76 0,98
SHB 11.050 +5 (+0,45) 5,40 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 71,87%
KEB Hana Bank, Co., Ltd. 13,31%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,16%
Đoàn Thị Trần Hùng Phi 0%
Phạm Thị Kim Oanh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm