Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.367 +67 (+0,81) 72,87 0,64
ACB 24.550 -25 (-1,00) 6,93 1,47
BAB 12.321 +21 (+0,17) 13,18 0,99
BID 45.600 +10 (+0,21) 11,87 2,01
BVB 12.235 +135 (+1,12) 67,18 1,03
CTG 32.200 0 (0) 8,58 1,32
EIB 18.550 0 (0) 16,18 1,41
HDB 23.150 -45 (-1,90) 6,05 1,35
KLB 12.329 +429 (+3,61) 7,64 0,75
LPB 28.800 +175 (+6,46) 9,88 2,02
MBB 23.200 -5 (-0,21) 6,01 1,20
MSB 14.450 0 (0) 6,25 0,89
NAB 15.950 -5 (-0,31) 6,00 1,06
NVB 9.848 -152 (-1,52) -7,62 1,08
OCB 14.500 -25 (-1,69) 6,86 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 80,99%
KEB Hana Bank, Co., Ltd. 15,00%
Công Đoàn Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam 0,23%
Trần Lục Lang 0%
Trần Bắc Hà 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 30/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 21/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 21/02/2024

Xem thêm