Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 10.050 -150 (-1,47) 11,44 0,79
BHK 9.900 0 (0) 7,89 0,79
BHN 39.900 -160 (-3,85) 27,61 1,66
BHP 6.700 0 (0) 23,72 0,40
BQB 3.400 -200 (-5,56) -3,45 0,68
BSD 19.200 0 (0) 10,63 0,84
BSH 20.000 0 (0) 7,66 1,16
BSL 9.500 0 (0) 19,42 0,87
BSP 10.800 0 (0) 44,95 0,68
BSQ 19.800 +100 (+0,51) 11,64 1,10
BTB 6.200 0 (0) 14,01 0,42
HAD 0 -17.900 (-100,00) 9,70 0,95
HAT 0 -40.400 (-100,00) 7,78 1,86
SAB 65.600 +40 (+0,61) 19,96 3,17
SMB 37.000 0 (0) 7,50 1,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 65,01%
Tạ Thu Thủy 0,35%
Cao Thanh Dung 0,30%
Nguyễn Thị Minh Hà 0,06%
Vương Toàn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 18/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm