Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 7.780 +480 (+6,58) 19,56 0,64
BHK 19.000 0 (0) 19,01 1,52
BHN 38.300 -10 (-0,26) 27,85 1,68
BHP 5.900 0 (0) 19,85 0,35
BQB 3.460 -40 (-1,14) -5,21 0,82
BSD 12.100 0 (0) 11,64 0,54
BSH 24.200 0 (0) 10,44 1,40
BSL 9.504 -496 (-4,96) 13,46 0,88
BSP 10.063 -137 (-1,34) 20,83 0,65
BSQ 20.000 0 (0) 9,62 1,05
BTB 5.400 0 (0) 42,11 0,36
HAD 0 -15.000 (-100,00) 9,41 0,79
HAT 0 -44.000 (-100,00) 5,69 1,98
SAB 55.200 +90 (+1,65) 17,07 2,68
SMB 37.800 -10 (-0,26) 7,31 1,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ministry Of Industry And Trade Of The Socialist Republic Of Vietnam 81,79%
Carlsberg Breweries A/s 17,34%
Công ty TNHH Thương Mại Carlsberg Việt Nam 0,16%
Nguyễn Hồng Linh 0%
Vương Toàn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 20/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 31/08/2023

Xem thêm