Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 10.300 0 (0) 25,90 0,85
BHK 16.000 0 (0) 16,01 1,28
BHN 39.100 0 (0) 27,02 1,71
BHP 6.900 0 (0) 24,43 0,41
BQB 3.400 0 (0) -4,30 0,73
BSD 13.600 0 (0) 7,53 0,60
BSH 20.000 0 (0) 8,28 1,20
BSL 10.300 0 (0) 15,65 0,93
BSP 10.000 0 (0) 24,61 0,63
BSQ 19.000 0 (0) 8,49 1,02
BTB 5.200 0 (0) 11,75 0,35
HAD 0 -15.000 (-100,00) 9,99 0,81
HAT 0 -45.500 (-100,00) 5,87 1,92
SAB 57.000 -100 (-1,72) 17,75 2,87
SMB 36.800 0 (0) 7,12 1,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ministry Of Industry And Trade Of The Socialist Republic Of Vietnam 81,79%
Carlsberg Breweries A/s 17,34%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 0,16%
Nguyễn Hồng Linh 0%
Vương Toàn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 20/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 31/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2023 18/09/2023

Xem thêm