Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 3.000 0 (0) 1,01 0,19
ACS 15.800 0 (0) 14,14 1,07
AMS 8.500 +700 (+8,97) 7,22 0,67
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 601 +1 (+0,17) -2,67 0,06
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 10.000 0 (0) -22,74 1,14
BHT 7.200 -1.200 (-14,29) -2,18 0
BMN 5.800 0 (0) 3,53 0,53
HUB 24.100 +30 (+1,26) 5,71 0,84
SII 17.000 0 (0) -19,69 0,73
TCD 9.750 -19 (-1,91) 5,50 0,80
TGG 1.020 +1 (+0,99) -5,44 0,10
THG 54.600 +10 (+0,18) 5,21 1,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty LICOGI - Công ty Cổ phần 44,11%
Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Hà 24,19%
Hồ Thị Kim Ánh 2,00%
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Mặt Trời Mới 0,68%
Công ty Cổ phần Hưng Doanh Việt 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 16/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 18/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 17/01/2020

Xem thêm