Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 23.600 0 (0) 6,52 1,19
BGW 16.000 0 (0) 25,40 1,50
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 0 -38.900 (-100,00) 7,59 1,36
BWA 9.900 0 (0) 33,64 0,77
BWE 43.500 -40 (-0,91) 13,48 1,90
BWS 32.227 +27 (+0,08) 12,30 2,90
CLW 46.000 0 (0) 12,08 2,39
CMW 13.000 0 (0) 14,28 1,15
CTW 28.500 0 (0) 15,60 1,53
DNA 25.000 0 (0) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 38.000 0 (0) 13,99 1,95
GDW 33.690 +290 (+0,87) 13,85 1,75
NBW 32.300 0 (0) 13,31 1,93
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang 51,00%
Dương Hà Quang Huy 24,99%
Lê Thị Ngọc Yến 0,31%
PHẠM HÙNG 0,21%
Hoàng Thị Thảo 0,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 23/12/2022

Xem thêm