Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 20.700 0 (0) 7,93 1,28
BGW 17.500 0 (0) 28,57 1,70
BLW 20.100 0 (0) 27,75 1,87
BNW 8.700 0 (0) 19,17 0,85
BTW 0 -35.000 (-100,00) 14,26 1,49
BWA 10.700 0 (0) 19,55 0,82
BWS 31.500 0 (0) 14,87 2,69
CMW 10.000 0 (0) 12,79 0,95
CTW 18.000 0 (0) 13,00 1,01
DBW 10.000 0 (0) 255,91 0,86
DNA 23.500 0 (0) 15,90 1,69
GDW 20.706 -1.494 (-6,73) 12,64 1,20
NBW 0 -30.900 (-100,00) 18,75 2,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 24,90%
Dương Tiến Dũng 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm