Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.500 -500 (-2,27) 5,68 1,25
BGW 15.000 0 (0) 25,37 1,41
BLW 11.400 0 (0) 14,19 1,05
BNW 8.700 0 (0) 19,78 0,83
BTW 38.500 +3.500 (+10,00) 7,13 1,36
BWA 8.300 0 (0) 15,66 0,63
BWE 44.300 -60 (-1,33) 12,09 1,99
BWS 28.500 0 (0) 14,48 2,37
CLW 32.600 +210 (+6,88) 7,84 1,61
CMW 12.800 0 (0) 20,53 1,16
CTW 18.875 -2.725 (-12,62) 16,85 1,07
DNA 18.400 -1.600 (-8,00) 8,30 1,21
DNN 200 0 (0) 0,06 0,01
GDW 29.950 +50 (+0,17) 11,06 1,63
NBW 0 -27.400 (-100,00) 13,77 1,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 24,90%
Dương Tiến Dũng 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 06/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm