Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 59,45 2,80
DAH 4.270 -11 (-2,51) 108,32 0,39
DLD 6.400 0 (0) -6,09 2,43
DTI 3.372 -28 (-0,82) 155,40 0,33
DXL 5.800 0 (0) 45,07 0,53
EIN 3.715 +115 (+3,19) -24,56 0,38
SGH 0 -24.200 (-100,00) 16,49 1,57
VIR 4.300 0 (0) 4,99 0,46
VNG 9.000 0 (0) 271,84 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico 51,31%
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico 41,76%
NÔNG THỊ THÚY 0,06%
Đoàn Trọng Hùng 0%
Đỗ Văn Thắng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 11/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/03/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 18/11/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 23/03/2022

Xem thêm