Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 7.850 +15 (+1,94) 55,35 0,24
FIT 4.300 -7 (-1,60) -12,72 0,25
IBC 1.700 0 (0) 12,78 0,09
OGC 5.770 -23 (-3,83) 18,40 1,11
TVC 8.143 -257 (-3,06) 3,88 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 4,52%
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1,86%
Hoàng Thị Minh Châu 1,64%
Nguyễn Thị Thùy Linh 1,46%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 18/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 31/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023

Xem thêm