Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 11.200 -75 (-6,27) -142,29 0,41
FIT 5.750 -10 (-1,70) 71,66 0,33
IBC 1.770 0 (0) -1,70 0,10
OGC 6.830 -22 (-3,12) 19,54 1,85
TVC 6.220 -280 (-4,31) 6,86 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Helios 4,52%
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1,86%
Nguyễn Thị Thùy Linh 1,46%
NGUYỄN THANH HÙNG 1,26%
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 18/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 23/09/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023

Xem thêm