Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 253,90 0,41
ALV 8.857 -743 (-7,74) 5,86 0,64
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.000 +5 (+0,84) 44,59 0,63
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.100 0 (0) 5,97 0,75
BOT 2.819 -81 (-2,79) -2,08 1,11
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.740 -10 (-1,71) 14,23 0,48
C4G 9.882 -118 (-1,18) 22,59 0,94
C92 5.649 +649 (+12,98) 148,73 0,43
CDC 19.500 -5 (-0,25) 27,23 1,27
CIG 5.150 -10 (-1,90) 38,14 1,08
CII 17.150 -15 (-0,86) 11,46 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 44,42%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB 4,15%
LÊ TUẤN DŨ 1,03%
DƯƠNG THỊ HỒNG TỴ 0,27%
Lê Văn Cọp 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023

Xem thêm