Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần B.C.H (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 10.450 -150 (-1,42) 103,43 0,94
BVG 6.395 -105 (-1,62) 130,81 0,81
CBI 22.606 +6 (+0,03) 2,84 2,22
DFC 29.000 0 (0) 10,78 1,12
DPS 2.000 0 (0) -9,23 0,19
HLA 1.800 0 (0) -0,46 0
HMG 12.800 0 (0) 103,34 1,30
HSV 11.858 -342 (-2,80) 10,38 1,10
ITQ 7.290 -110 (-1,49) 13,35 0,65
KKC 0 -27.000 (-100,00) 5,50 1,84
KMT 10.000 +400 (+4,17) 6,07 0,75
KTL 25.700 +300 (+1,18) 21,80 1,37
KVC 5.977 -123 (-2,02) -8,98 0,59
MEL 15.100 +100 (+0,67) 3,61 0,90
MHL 5.500 -500 (-8,33) 29,13 0,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Duy Luân 8,78%
Lê Thu Phương 7,07%
Đặng Ngọc Hưng 5,93%
Phạm Bá Phú 5,14%
Vũ Văn Dương 0,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm