Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 10.500 0 (0) 26,40 0,86
BHK 21.000 0 (0) 21,01 1,68
BHN 37.500 -35 (-0,92) 27,27 1,64
BHP 6.900 0 (0) 23,21 0,41
BQB 3.300 -100 (-2,94) -4,97 0,78
BSD 20.800 0 (0) 20,01 0,92
BSH 20.500 0 (0) 8,84 1,19
BSL 9.400 0 (0) 15,52 0,84
BSP 11.548 +48 (+0,42) 23,91 0,74
BSQ 18.408 +8 (+0,04) 8,85 0,96
BTB 5.800 0 (0) 45,23 0,39
HAD 15.500 0 (0) 11,94 0,85
HAT 0 -44.000 (-100,00) 5,69 1,98
SAB 58.000 -150 (-2,52) 17,94 2,81
SMB 37.400 +30 (+0,80) 7,24 1,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định 51,00%
Nguyễn Thạc Dũng 7,05%
Đặng Thị Bích Thược 1,00%
ĐẶNG QUANG THẮNG 0,65%
Vương Toàn 0,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 23/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 18/01/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/02/2021

Xem thêm