Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bibica (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 14.891 -509 (-3,31) 7,83 1,34
APF 55.500 -3.000 (-5,13) 5,76 1,53
BBC 68.500 +100 (+1,48) 29,10 0,96
BCF 0 -36.000 (-100,00) 14,95 2,87
BKH 24.100 0 (0) 9,07 0,86
BLT 27.100 -300 (-1,09) 27,09 0,69
BMV 13.800 0 (0) 64,72 1,35
BNA 0 -41.000 (-100,00) 9,66 1,82
C22 19.000 0 (0) 7,26 0,94
CBS 83.166 -3.134 (-3,63) 0 3,54
CLX 29.868 -132 (-0,44) 17,27 1,91
CMF 128.100 0 (0) 5,81 1,91
CMN 60.000 0 (0) 13,01 2,02
HSL 9.270 -59 (-5,98) 10,75 0,63
KDC 53.000 -30 (-0,56) 23,70 1,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 50,07%
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 21,60%
Nguyễn Thị Trâm Oanh 4,89%
Citigroup Global Market Ltd. 4,80%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 4,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 31/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021

Xem thêm