Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.200 -10 (-1,20) -32,94 0,51
ABS 5.160 -3 (-0,57) 28,77 0,45
ABT 39.600 +160 (+4,21) 5,51 0,97
ACL 13.050 -5 (-0,38) 52,34 0,82
AGF 2.985 +285 (+10,56) -9,40 0
ANV 35.950 +70 (+1,98) -142,35 1,67
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.500 -5 (-0,43) 19,39 0,49
ATA 737 +37 (+5,29) -39,45 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 20.250 +5 (+0,24) 26,53 1,77
BLF 4.833 -67 (-1,37) 13,05 0,48
CAD 915 -85 (-8,50) -0,12 0
CAT 18.100 -100 (-0,55) 6,76 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Siba Holdings 59,79%
NGUYỄN ANH TUẤN 1,09%
Nguyễn Thanh Hải 0,01%
Bùi Quang Huy 0%
Dương Thị Hồng Tân 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023

Xem thêm