Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (HNX | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.201 -99 (-1,19) 72,25 0,63
ACB 24.800 +30 (+1,22) 6,92 1,27
BAB 12.272 +72 (+0,59) 13,07 0,98
BID 48.500 +50 (+1,04) 12,50 2,12
BVB 13.797 -3 (-0,02) 75,94 1,16
CTG 33.450 +45 (+1,36) 8,80 1,36
EIB 18.750 +20 (+1,07) 16,18 1,41
HDB 25.100 -10 (-0,39) 6,58 1,47
KLB 11.813 -87 (-0,73) 7,40 0,73
LPB 31.900 -10 (-0,31) 10,98 2,25
MBB 24.900 +40 (+1,63) 6,36 1,26
MSB 14.750 -5 (-0,33) 6,41 0,92
NAB 15.250 -5 (-0,32) 7,20 1,01
NVB 9.531 -69 (-0,72) -7,47 1,06
OCB 14.550 +5 (+0,34) 6,86 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN VĂN DANH 2,88%
HOÀNG NGỌC HÒA 2,47%
Nguyễn Hồng Tiến 1,65%
Đào Đình Phát 1,33%
Nguyễn Thị Hồng Thủy 0,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/05/2024
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 24/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/01/2024

Xem thêm