Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 482 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.800 0 (0) 3.682,10 0,38
ALV 3.921 -79 (-1,98) 4,89 0,29
ATB 475 -25 (-5,00) -0,09 0,18
B82 500 -100 (-16,67) 0 0,05
BCO 11.000 0 (0) 0 0
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 3.078 -22 (-0,71) -2,40 1,09
C12 3.200 -400 (-11,11) 4,52 0,20
C4G 12.150 -50 (-0,41) 21,80 1,17
C92 2.912 +12 (+0,41) 393,27 0,25
CMS 20.217 +417 (+2,11) 102,13 1,43
CSC 29.823 -377 (-1,25) 20,12 1,14
CTX 0 -7.600 (-100,00) 20,06 0,59
CX8 6.800 +500 (+7,94) 25,23 0,65
DC2 4.509 -191 (-4,06) 58,06 0,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dương Tạ Hải Ninh 3,93%
Trần Thanh Hải 2,96%
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2017 24/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 24/07/2017

Xem thêm