Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 482 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 16.600 0 (0) 15,81 1,12
AMS 16.508 -592 (-3,46) 7,82 1,23
ATB 2.847 -53 (-1,83) -3,67 0,89
B82 2.444 -56 (-2,24) 23,62 0,24
BHT 12.800 -2.200 (-14,67) -3,88 0
BMN 13.200 0 (0) 8,25 1,21
BOT 17.197 -1.403 (-7,54) -9,87 3,14
BTU 14.900 +600 (+4,20) 6,63 1,02
BUD 17.700 0 (0) 23,85 1,48
C12 6.206 +406 (+7,00) 8,76 0,38
SII 17.000 +95 (+5,91) -12,21 0,78
TCD 25.100 -115 (-4,38) 5,42 1,80
TGG 28.500 +10 (+0,35) 12,30 2,54
THG 95.700 -220 (-2,24) 11,02 2,99
TTA 16.400 -50 (-2,95) 18,19 1,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thanh Hải 2,96%
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2017 24/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 24/07/2017

Xem thêm