Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 482 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.300 0 (0) 3.952,84 0,40
ALV 4.417 +117 (+2,72) 5,51 0,33
ATB 613 -87 (-12,43) -0,11 0,23
B82 504 -96 (-16,00) 4,87 0,05
BCE 5.870 +1 (+0,17) -3,52 0,64
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 3.921 +21 (+0,54) -3,68 1,22
C12 3.600 0 (0) 5,08 0,22
C47 7.010 -9 (-1,26) 33,36 0,54
C4G 12.829 +129 (+1,02) 21,33 1,24
C92 4.100 +200 (+5,13) 553,71 0,35
CC1 15.709 -191 (-1,20) 27,55 1,39
CDC 19.950 +10 (+0,50) 25,08 1,36
CIG 6.760 -14 (-2,02) 41,69 1,28
CII 19.300 +50 (+2,65) 89,34 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dương Tạ Hải Ninh 3,93%
Trần Thanh Hải 2,96%
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2017 24/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 24/07/2017

Xem thêm