Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 482 (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.900 0 (0) 268,15 0,44
ALV 5.420 +220 (+4,23) 3,30 0,36
ATB 599 -1 (-0,17) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.500 0 (0) 6,27 0,79
BOT 2.899 -1 (-0,03) -2,07 1,10
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C4G 10.948 +48 (+0,44) 27,06 1,05
C92 3.629 +29 (+0,81) 108,06 0,31
HU1 6.660 +33 (+5,21) -1.595,37 0,45
HUB 19.300 -20 (-1,02) 8,09 0,86
HUT 18.488 +188 (+1,03) 212,29 1,48
HVH 5.140 +2 (+0,39) 19,10 0,43
ICG 7.373 -327 (-4,25) -16,60 0,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Quyết Chiến 13,66%
Phan Thị Huệ 12,02%
LÊ HÒA NGUYỄN 6,88%
Nguyễn Trọng Cẩm 6,68%
Trần Văn Long 6,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 25/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2017 24/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 24/07/2017

Xem thêm