Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Việt An (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.870 +7 (+0,79) -35,63 0,46
ABT 34.800 -60 (-1,69) 4,84 0,86
ACL 12.500 0 (0) 50,13 0,78
AGF 2.511 +11 (+0,44) -7,91 0
ANV 31.500 -80 (-2,47) -124,73 1,46
APT 3.200 -500 (-13,51) -0,21 0
ASM 11.550 -45 (-3,75) 19,47 0,49
ATA 803 +3 (+0,38) -42,98 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 22.250 -40 (-1,76) 27,63 1,94
BLF 4.076 -24 (-0,59) 11,01 0,40
CAD 646 +46 (+7,67) -0,08 0
CAT 16.837 +137 (+0,82) 6,29 1,08
CCA 15.000 0 (0) -93,34 0,88
CMX 8.910 -23 (-2,51) 16,79 0,60
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Văn Lợi 13,06%
CTCP Thủy sản Ba 10,01%
Nguyễn Anh Đĩnh 5,39%
NGÔ VĂN THU 2,49%
Nguyễn Thị Phương Song 1,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 26/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 24/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 18/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020

Xem thêm