Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.800 0 (0) 7,75 2,10
BHA 12.700 0 (0) 15,74 1,20
BSA 17.100 -500 (-2,84) 11,72 1,35
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.300 0 (0) 17,36 2,97
DTE 23.896 -4 (-0,02) 8.210,25 2,27
DTK 14.703 -297 (-1,98) 14,36 1,36
DTV 45.300 0 (0) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0) 17,19 1,96
GE2 30.600 0 (0) 21,39 1,61
GHC 34.326 -774 (-2,21) 10,87 1,79
GSM 14.918 +18 (+0,12) 8,59 1,03
HJS 0 -32.600 (-100,00) 13,11 2,31
NBP 18.200 -100 (-0,55) 7,12 0,88
NTH 0 -37.000 (-100,00) 8,59 2,60
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 2 87,45%
Đặng Thanh Bình 7,39%
Tổng Công ty Điện lực miền Trung 2,60%
Tổng Công ty Phát điện 1 2,43%
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 0,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 06/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 15/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/06/2021

Xem thêm