Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần An Trường An (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 799 -1 (-0,13) 340,37 0,10
ALV 2.700 0 (0) 4,72 0,24
AMC 0 -16.500 (-100,00) 6,11 1,04
ATG 650 +3 (+4,83) -0,78 0,07
BKC 5.500 0 (0) 5,45 0,46
BMC 11.000 0 (0) 9,51 0,70
BMJ 32.900 0 (0) 12,90 2,41
CMI 1.200 0 (0) -1,15 0
DHM 7.630 0 (0) 50,19 0,67
HGM 0 -38.000 (-100,00) 139,57 3,15
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,17
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 2.100 0 (0) -0,63 0,26
KHB 500 0 (0) -287,74 0,11
KHD 8.900 0 (0) 6,33 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Anh Quân 4,89%
Đỗ Phi Thường 4,44%
Phan Văn Phước 4,33%
Tạ Minh Hiếu 4,26%
Huỳnh Thị Nga 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 25/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 12/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm