Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần NTACO (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.500 0 (0) -7,88 0
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.600 +5 (+0,43) 19,55 0,49
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 22.250 0 (0) 27,72 1,94
BLF 4.647 +547 (+13,34) 12,55 0,46
CAD 600 0 (0) -0,08 0
CAT 17.068 +268 (+1,60) 6,38 1,09
CCA 15.000 0 (0) -93,34 0,88
CMX 8.920 +1 (+0,11) 16,80 0,60
CNA 43.900 0 (0) -173,07 4,94
DAT 9.300 -10 (-1,06) 7,97 0,68
DBC 34.850 +5 (+0,14) 20,16 1,78
DMN 5.300 -400 (-7,02) 6,77 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 14,49%
Đinh Thị Kim Oanh 4,99%
Nguyễn Hoàng Hải 4,96%
Phạm Thị Hương 4,89%
Nguyễn Đức Nghiêm 4,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm